Wrap 圍屏

➡️ 關閉本頁 

Wrap

Wrap 圍屏一組六片, 創造隱私空間及靜音環境供小群組聚談

單片尺寸 (高x寬x24mm 厚): A - 1650 mm x 475mm / B - 1400mm x 464.5 mm / C - 1650mm x 780mm / C2 - 1650mm x 780mm / D - 1400mm x 780mm / D2 - 1400mm x 780mm / E - 1650mm x 780mm

NRC: 0.65 ➡️ 靜音小百科

顏色: 3 (從左到右 442 / 454 / 542)

442  442  542

安裝: 專用連結組件, 四種顏色選擇

A1    A2    A3    A4